0

Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri

Yazıda, e-posta ile gönderilen sonradan kontrol taleplerine cevaben alınan yazıların Ticaret Bakanlığı intranet portalı “Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri” sekmesinde bulunan yetkili ülke makamlarının e-posta hesapları dışında farklı e-posta hesaplarından gelmesi durumunda, sonradan kontrol sürecinin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi ve uygulamada birlik sağlanmasını teminen, hangi koşullarda dikkate alınacağının talimatlandırılmasının talep edildiği iletildi.

Sonradan kontrol talebine cevap bilgisini gönderen e-posta hesaplarının bahsi geçen sekmede yer almaması durumunda, gelen cevap yazısında ilgi olarak talep yazısının tarih/sayısını içermesi, e-posta adresinin devlet kurumu adresi olduğunu gösterir uzantıya (gov., gouv., gob. gibi) sahip olması ve Ticaret Bakanlığı intranet portalı “Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri” sekmesinde kayıtlı adreslerle aynı alan adına (örn. @mf.gov.pl) sahip olması durumunda bu e-postalardan alınan cevapların işleme koyulmasının uygun olabileceği,

Öte yandan, yukarıda yer alan hususlara rağmen şüphelenilmesi durumunda sonradan kontrol talebi gönderilen resmi e-posta adresine cevabın ilgili idareden gelip gelmediğinin sorulması; sonradan kontrol süresi de göz önünde bulundurularak belli bir süre dahilinde (1 ay gibi) cevap alınamaması durumunda ise Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne iletilmesi bildirilerek, konunun Genel Müdürlük kanalıyla araştırılmasının da söz konusu olabileceği aktarıldı.

Related Posts

Call Now Button