0

Yolcu Beraberinde Eşya İhracında E-Fatura İşlemleri

Yazıda, yolcu beraberi eşya ihracında E-Fatura ve E-Arşiv Fatura kullanımına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 07.05.2021 tarihli ve 60495 sayılı yazısına atıfla;

“e-Fatura İşlemlerinde Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nun “4- YOLCU BERABER EŞYA FATURASI” başlıklı bölümünde; “Katma Değer Vergisi Uygulaması Genel Tebliğinde yer alan yolcu beraberi eşya istisnasından faydalanmak için verginin alıcıya iade edilmesi usullerinden yalnızca yetki belgesine sahip aracı kurumlar tarafından iade yöntemini seçen mükellefler için uygulanacaktır.” Şeklinde açıklamaya yer verildiği,

Buna göre, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerce düzenlenecek yolcu beraberi eşya ihracına ilişkin faturaların, satıcının KDV iade yöntemlerinden “Yetki Belgesine Sahip Aracılar Tarafından İade” yöntemini seçmiş olması halinde e-Fatura olarak düzenlenmesi, diğer iade yöntemlerinden biri ile iade alan bir mükellef ise, e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olsa bile e-Arşiv Fatura olarak düzenlemesi gerektiği,

Öte yandan, faturayı düzenleyen mükellefin e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmaması halinde; satıcının hangi KDV İade yöntemini kullandığı farketmeksizin, yolcu beraberi eşya faturası düzenlemesi ve bu fatura tutarının 30 Bin TL üzeri olması halinde ilgili Tebliğde yapılan açıklamalar gereğince e-Arşiv Fatura olarak e-Belge düzenleme portalı üzerinden fatura düzenlenmesi gerekeceği,

Bununla birlikte; e-Fatura olarak düzenlenen yolcu beraberi eşya ihracı faturası Gümrük Müdürlüğünün sistemine otomatik düşeceğinden, yetkili gümrük memurunca yapılacak kontroller sonucu faturaya onay verilebilir olmakla birlikte, e-Arşiv fatura olarak düzenlenen bir fatura sistem üzerinden Gümrük Müdürlüğüne düşmeyeceğinden yetkili memurun, https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html adresinden girerek e-Arşiv faturanın kağıt çıktısında yer alan Satıcı TCKN/VKN, Fatura No ve Ödenecek Tutar ile Güvenlik kodu alanlarını doldurarak bu faturanın GİB üzerinden düzenlenip düzenlenmediği bilgisine ulaşabileceğinin, belirtildiği iletildi.

Related Posts

Call Now Button