0

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı

Gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen; ticari kazanç, zirai kazanç, ücret geliri, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar (değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2022 tarihleri arasında verilecek.

Buna göre, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamdan gönderecekler.

Geliri sadece kira geliri, ücret geliri, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden iletebilecekler.

Bu kapsamda, 2021 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2022 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;

Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2022,

İkinci taksitin 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 resmi tatile rastladığından),

tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Related Posts

Call Now Button