0

YGM Sisteminde Yaşanan Sorunlar

Yazıda; İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) tarafından iletilen yazıda YGMS’ye ilişkin sistem kesintileri sebebiyle yaşanan sorunların, sistem yönüyle değerlendirilmesi amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na iletildiği bildirildi.

Yazıda devamla, 10/09/2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin 17’nci maddesinin 2/b fıkrası “AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarında yer alan bilgiler sistem vasıtasıyla tespit işleminin yapıldığı gün gönderilir. AN6 ve AN8 tespit raporlan aylık genel bir rapora bağlanarak, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın ilk 7 iş günü içerisinde e-imza kullanılarak sistem vasıtasıyla gönderilir. Raporun bir örneği de yükümlüye verilir.” hükmünün,

17’nci maddesinin 2/d fıkrası “Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgiler esas alınarak hazırlanacak günlük rapor, tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından elektronik ortamda sunulur. Zorunlu durumlar sebebiyle bu sürede sunulamayan günlük raporun, bu durumun belgelendirilmesi kaydıyla, en geç tespit işleminin yapıldığı günü takip eden günün sonuna kadar sunulmasına Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce izin verilebilir.” hükmünün

18’inci maddesinin dördüncü fıkrası, “AN6 ve ANS tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bilgilerin tespitin yapıldığı gün sisteme girilmemesi halinde, sisteme girilmeyen tutanaklara ilişkin işlemler ilgili gümrük müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.” hükmünü, 28’inci maddesinin 1/k fıkrası, “k) AN6 ve ANS tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bilgileri tespitin yapıldığı gün sisteme girmek.” hükmünün amir olduğu belirtildi.

Yazıda ayrıca, ANG ve ANS tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bilgileri tespitin yapıldığı gün sisteme girilmesinin gerektiği belirtilerek; ne yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği mevzuatında ne de YGM sisteminde yer alan “YGMS Günlük Rapor Rehberi” isimli yönergede aksi yönde bir düzenleme bulunmadığı vurgulandı.

Bu çerçevede, işlemlerin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinin önem arz ettiği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button