0

Yeşil Papağan İthalatına İzin Çıkmadı

Yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla, CITES Ek listelerinde yer alan türlerin canlı ya da ölü parça veya türevlerinin uluslararası ticaretinde (yılan, timsah..vb sürüngenler dahil) (ithalat, ihracat, yeniden ihracat, denizden giriş ) CITES İzin Belgesi düzenlendiği,

CITES kapsamı dışında kalan türlerin canlı ya da ölü parça veya türevlerinin uluslararası ticareti için ise, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamındaki “Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik” gereği; İthalat ve İhracata Uygunluk Belgesi düzenlendiği,

Son zamanlarda Tarım ve Orman Bakanlığına çeşitli firmalar tarafından oldukça sık bir şekilde, Yeşil papağan (Psittacula krameri) ithalatı başvuruları yapıldığı, CITES Bilimsel Merci olan TÜBİTAK Başkanlığı’na Yeşil papağan (Psittacula krameri) türünün istilacı bir tür olup olmadığı ve doğal türlerimize vereceği zararlar konusunda görüş sorulduğu ve TÜBİTAK Başkanlığınca düzenlenen Rapor gereğince bahse konu türün Türkiye’ye ithalatına Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilmeyeceği, bu doğrultuda, denetimlerin sıkı tutulması ve söz konusu istilacı türün Türkiye’ye girişinin engellenmesi için konunun tüm gümrük noktalarına bildirilmesi gerektiği belirtildi.

İlgili ‘Yeşil papağan türünün ithalatının uygun olup olmadığı konusunda bilimsel görüş’ için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat