0

Yeni ve Sadeleştirilmiş Menşe Kuralları Geliyor

Avrupa Komisyonu Web sitesinde “Pan-Avrupa-Akdeniz (PEM) bölgesi için geçiş menşe kuralları” yeni menşe kurallarını içeren PEM MENŞE KURALLARI GEÇİŞ KILAVUZU yayınlandı. Kılavuzda Menşe Kuralarının Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sisteminde bulunan ülkeler için yeni ve sadeleştirilmiş Menşe Kuralları yer alıyor.

Pan-Avrupa-Akdeniz menşe kümülasyonu sistemi, AB, EFTA Devletleri, Türkiye, Barselona Deklarasyonu’nu imzalayan ülkeler, Batı Balkanlar ve Faroe Adaları arasında menşe kurallarının çapraz olarak uygulamasına izin veren bir Bölgesel bir Serbest Ticaret Anlaşmaları sistemi anlamına geliyor.

Bu sistem, Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına ilişkin Bölgesel Sözleşme (PEM Sözleşmesi) yenileniyor. Genel anlamda menşe kurallarının modernleştirilmesini, basitleştirilmesini ve sürekli güncel kalmasını amaçlanıyor.

Sözleşme taraf olan ülkelerin çoğunluğu tarafından onaylanan yeni kurallar, PEM Sözleşmesi kurallarıyla birlikte uygulanabilir alternatif bir dizi menşe kuralı olarak 1 Eylül’de yürürlüğe giriyor.

Söz konusu yeni menşe kuralları bazı ülkelere kabul sürecinde. Yeni Menşe Kurallarının geçerli olacağı ülkeler, Arnavutluk, Faroe Adaları, Gürcistan, İzlanda, Ürdün, Filistin, Bosna Hersek, Mısır, İsrail, Kosova, Lübnan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Moldova Cumhuriyeti, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna.

Genel Bilgi
2020’de, Avrupa Birliği ile PEM bölgesi ülkeleri arasındaki ticaret, AB’nin tercihli ticaretinin %40’ından fazlasını oluşturuyor. Bu oran AB için ihracatta 385 milyar avro, ithalatta 294 milyar avroyu temsil ediyor.

Menşe kuralarının gelişen dünya ticaretine göre revize edilmesi çalışmaları 2012 yılından bu yana devam ediyor.

EUR.MED Tek Bir Belge Oluyor EUR.1
Geçiş kuralları, dokümantasyon sistemini büyük ölçüde basitleştiren EUR.1 ve EUR.MED çift yaklaşımı yerine tek bir tür menşe ispatı (EUR.1 veya menşe beyanı) getiriyor. Bu, karmaşık kurallardan kaynaklanan hatalardan kaçınarak ekonomik operatörlerin uyumluluğunu artırmanın yanı sıra gümrük makamlarının kontrol süreçlerine kolaylaştırılması amaçlandığı belirtiliyor.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat