0

Varlık Barışı Kapsamında Altın Beyan Formu

Yazıda, 7256 sayılı Kanunun yurt dışındaki varlıkların ülkeye getirilmesi ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının) milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan bir düzenleme olduğu ve 4196 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlük tarihi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığı anımsatıldı.

Bahse konu Kanunun uygulanmasına ilişkin 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 no’lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ’in (Seri No: 1) “Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi” başlıklı 4’üncü maddesinin yedinci fıkrası; “…tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi kaydıyla, yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.” hükmüne amir olduğu belirtildi.

Bu çerçevede, 7256 sayılı Kanun hükümleri uyarınca varlık barışı kapsamında Türkiye’ye getirilen altın cinsi eşyanın beyanının Nakit Kontrolleri Programına ilave edilecek “Altın Beyan Modülü” üzerinden gerçekleştirilmesinin uygun olduğu aktarıldı.

Bu itibarla, hem yaşanan belirsizliklerin giderilmesi hem de varlık barışından istifade etmek isteyen yolcuların olası mağduriyetlerin önlenmesini teminen nakit kontrolleri programında gerekli revize çalışmaları tamamlanana kadar yalnızca varlık barışı kapsamında gerçekleştirilecek altın cinsi eşyaya ilişkin beyanların “Altın Beyan Formu” kullanılarak manuel gerçekleştirilmesi gerektiği bildirildi.

İlgili Altın Beyan Formu için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button