0

UTİKAD KDV Tevkifatı Uygulamasına İtiraz Etti

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, 16 Şubat 2021 tarihinde 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Katma Değer Vergisi Tevfikatı Uygulama Tebliği’ne UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener imzalı yazısıyla itiraz etti.

Yayınlanan tebliğ ile Yurtiçi Karayolu Yük Taşımacılık Hizmetleri 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 2/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulmuştu. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener konu ile ilgili yaptığı açıklamada; KDV tevkifat uygulamasını yerine getirebilmek için fiziki karayolu taşıyıcısından hizmet alan tüm sektörler ve taşıma işleri organizatörlerinin 2 numaralı KDV beyannamesi ile beyanname vermek zorunda kalacaklarına işaret etti. Eldener, mevcut beyanname formatında alınan her fatura bilgisine yer verilmesi gerektiğinden, fiili nakliye işi yapan firma ve kişilerin kısa vadede bu uygulama ile ilgili bilgi eksikliği yaşayabileceğinden hem alınan faturaların kontrolü hem de artacak olan iş yükü konusunda dikkatli olunması gerektiği hususunda uyardı.

Karayolu taşımacılığı yapan firmalar başta olmak üzere karayoluyla taşımacılığı hizmeti alan tüm sektör paydaşlarını etkileyecek olan uygulamanın sektörlere olası olumsuz etkilerinin değerlendirildiği UTİKAD Başkanı Emre Eldener imzalı yazı Cumhurbaşkanlığı ofisi ve ilgili bakanlıklar olmak üzere gerekli kamu kurum ve kuruluşlarına iletildi.

Eldener “Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacağını güvence altına almak amacıyla gerekli gördüğü hallerde verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutabilmek amacıyla tedbirler alabilmektedir. İşlemlere taraf olanlar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olmaktadırlar. KDV tevkifatının da bu amaçla kullanılan vergi güvenlik müesseselerinden birisi olduğu bilinmektedir.” dedi.

16.02.2021 tarih 31397 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) ile birçok alanda KDV tevkifatına ilişkin uygulama değişikliğine gidildiğini ifade eden Eldener, yapılan bu değişikliklerin yürürlük tarihinin 01.03.2021 olarak belirlendiğini anımsattı.

KDV tevkifatınını temelde belirli mükellefler arasında yüksek meblağlı işlemler için kullanılması gereken bir güvenlik müessesi olduğuna işaret eden Eldener, yapılan bu düzenleme ile vergilerin Hazineye daha erken intikal etmesine olanak sağlanmaya çalışıldığının anlaşıldığını söyledi. Eldener “Bu düzenleme getirilirken uygulamanın ilgili sektörlere getireceği ilave işlem ve işgücü ihtiyacı ile ilave sistem yatırımı analizlerinin yapılmadığı, düzenlemenin reel sektörlere getireceği ilave iş yükü ve oluşacak olumsuz sonuçların göz önüne alınmadığı değerlendirilmektedir.” dedi.

Eldener, bu uygulamayla birlikte karayolu taşımacılığını kullanan tüm sanayi ve ticaret erbabı artık her ay 2 nolu KDV beyannamesi vermek durumunda kalacağını, dolayısıyla genele yaygın yeni bir mükellefiyet getirilmişçesine bir sonuç doğacağını aktardı. “Karayolu taşımacılığını kullanmayan işletme neredeyse yok gibidir.” İfadelerini kullanan Eldener, böylelikle mükelleflerin büyük çoğunluğuna detaylı ilave çalışma gerektiren, uygulaması zor, çok ayrıntılı ve bürokratik bir vergi yükümlülüğü daha getirilmiş olduğuna dikkat çekti.

Eldener “Karar ile tüm karayolu taşımacılık sektörü ayrıca devir KDV’leri sebebiyle nakit olarak tahsil edemediği KDV tutarlarını vergi idaresinden istemek için pek çok bürokratik işleme katlanacak, mevcut ekonomik koşullarda zaten maliyetlerini karşılamakta zorlanan sektör daha da zorlanır hale gelecektir. Böylece taşıma ücretlerinde ilave enflasyonist bir artışa sebep olacağı aşikardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Yoğun bir şekilde karayolu yük taşımacılığı hizmeti alan, her ay yüzlerce taşıma faturası alan sanayi ve ticaret firmalarının da bu yeni düzenleme ile birlikte zorlanacağını ve mevcut sistemde belge düzenini sağlamak için uğraş veren taşıtanların, yani reel sektör işletmelerinin ayrıca yeni fatura düzenini oturtmak için ilave çaba harcamak zorunda kalacaklarını vurguladı. Eldener “Bu düzenleme sonucunda, mevcut hali ile 2 nolu KDV beyannamesine her bir fatura bilgisinin eklenmesi zorunluluğu nedeniyle vergi mükellefleri ilave beyanname hazırlamaktan iş üretemez hale geleceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde Kısa Çalışma Süresi uygulamak zorunda kalan tüm sektörlerde çalışma sürelerinin az olması da dikkate alındığında, yeni uygulama nedeniyle fatura ve benzeri vesikaların hatalı düzenlenmesi, düzeltme işlemleri ve yaşanacak diğer sorunlarla birlikte ilave beyanname düzenlenmesi süreçlerinin, tüm sektörleri olumsuz etkileyeceğine işaret eden Eldener, katma değerin yaratılmasında düşüşe neden olacağının değerlendirildiğinin altını çizdi.

Eldener sözlerini “Genele yaygın hale getirilen bu tip bir düzenleme, mükellefler ve vergi idareleri için ağır bir iş yükü yaratacak, bunun dışında sistemi kilitleyen, hatta kayıt dışılığa sebebiyet verebilecek ve fakat gerçek bir fayda yaratmayan bir uygulama haline gelecektir.

Derneğimiz üyeleri ve taşımacılık sektöründe yer alan firmalar adına vergi ödevlerimizin tam ve eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğinin bilincinde olduğumuzu, ülkemizi ileriye götürmek üzere kalkınma sürecinde yer almaktan onur duyduğumuzu belirterek, getirilen KDV tevkifatı uygulamasının tamamen iptal edilmesini veya uygulanabilir bir hale getirilmek üzere tekrar değerlendirilmesini görüşlerinize arz ederiz.” İfadeleriyle noktaladı.

Related Posts

Call Now Button