0

UTİKAD, Dijital Lojistik Platformu Oluşturacak

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener yazısında, Covid-19 salgını ile tüm dünyanın değişmeye devam ettiğini ve e-ticarette koronavirüs etkisinin her geçen gün arttığını belirtti. Bu süreçte koronavirüs pandemisine yönelik alınan karantina ve sokağa çıkma yasakları gibi önlemler ile birlikte virüsten korunma amacıyla kalabalık ve kapalı alanlardan kaçınan tüketicilerin pandemi öncesi alışveriş merkezleri, marketler ve perakende mağazalarına fiziki olarak giderek karşıladıkları ihtiyaçlarını e-ticaret altyapısı kullanarak gidermeyi tercih ettiklerini vurguladı.

OECD verilerine göre Birleşik Krallık ve ABD’de perakende satışlarda e-ticaret payının özellikle pandeminin etkilerinin küreselleştiği 2020 yılı başında yükselişe geçtiğini belirten Eldener, “2019 yılının son çeyreğinde perakende satış içerisinde e-ticaretin payı ABD için yaklaşık yüzde 12, Birleşik Krallık için ise yaklaşık yüzde 21 iken 2020 yılının ikinci çeyreğinde bu oran ABD için yaklaşık yüzde 16, Birleşik Krallık için ise yaklaşık yüzde 32’ye yükseldi.” dedi.

Eldener, E-ticarette yaşanan büyüme ile birlikte; ürünlerin tüketiciye ulaştırılması için gerçekleştirilen taşımacılık ve lojistik faaliyetlerinin öneminin gün geçtikçe arttığını vurguladı. “COVID-19 ile birlikte oluşan salgın ortamı, insanların ve firmaların ihtiyaçlarının mümkün olan en hızlı şekilde karşılanmasının önemini ortaya koydu. Pek çok şirket için çok önemli bir hale gelen e-ticaret; dijital iş modelleri ve stratejilerinin gelişmesine katkıda bulundu. İçinde bulunduğumuz bu süreçte dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarının gündemlerine aldıkları ticareti kolaylaştırma konusunda ülkemizde ticari faaliyetlerin kolaylaştırılması, bu amaca hizmet eden kurumlara destek verilmesi, bu yönde bir farkındalık oluşturulması geniş kapsamlı bir yaklaşım ile mümkün olabilecektir.” ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede Türkiye’de de Ticaret Bakanlığı himayesinde Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi’nin 2017 yılında kurulduğuna değinen Eldener, “UTİKAD olarak komitenin kurulduğu günden bu yana aktif rol üstleniyor, ticaretin uluslararası standartlarda yapılması için ülkemizin ve sektörlerin yararına atılması gereken kolaylaştırıcı adımlara yönelik önerilerimizi sunmaya devam ediyoruz. Pandemiyle birlikte hem ülke ekonomilerini koruyacak hem de ticaret ve lojistik akışları kolaylaştıracak bu çalışmaların pandeminin olumsuz etkilerini hafifletmede büyük rol oynayacağı düşüncesindeyiz.” diye belirtti.

UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Nil Tunaşar’ın, hali hazırda UTİKAD bünyesinde kurulan E-Ticaret Odak Grubu ve İnovasyon Odak Grubu Başkanlığı’nı yürüttüğünü kaydeden Eldener, 2019 yılında UTİKAD E-Ticaret Odak Grubu’nun çalışmaları neticesinde hazırlanan ”Türkiye’de E-Ticaret ve E-İhracat Gelişim Potansiyeli ve Lojistik Süreçler Raporu”nu kamuoyu ile paylaştıklarını ifade etti. Emre Eldener rapor ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “UTİKAD internet sitesi üzerinden dijital olarak yayınlanan rapor; özellikle KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracata girişinin kolaylaştırılması ve e-ihracatın önündeki engellerin aşılmasına yönelik çözüm önerileri oluşturmayı hedefliyordu. Bugün geldiğimiz noktada ise; pandemi sonrası gelişen dinamikler nedeniyle UTİKAD E-Ticaret Odak Grubu tarafından güncellenme çalışmalarının sürdüğünden bahsetmek gerekiyor.”

Emre Eldener, İnovasyon Odak Grubu çalışmaları kapsamında Dijital Lojistik Platformu modeli geliştirilmesine yönelik sektör raporu çalışmalarının hızla devam etmekte olduğunun altını çizdi. Hazırlanacak sektör raporunun tüm dijital yapıları entegre edecek bir üst platform aracılığıyla taşımacılıkta kullanılan dokümanlar, veriler ve bilgiler ile onay süreçlerinin dijitalleşmesinin getireceği maliyet, hız ve güvenlik kazanımlarını ortaya koyacağını ve iş birliği kapsamında öncelikle taşıma işleri organizatörleri, fiziki taşıyıcılar, deniz ve hava limanları gibi taşımacılığa ilişkin yükün taraflarının bir araya getirildiği pilot bir model tasarlanacağı bildirdi.

Eldener, UTİKAD olarak TOBB E-Ticaret Meclisi, TİM E-Ticaret Konseyi ve HİB bünyesinde yer alan Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektör Komitesi üyelerinin temsilen görev almakta ve çalışmalarını sürdürmekte olduğunu vurgulayarak bunlar hakkında bilgi verdi:

“• Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Alt Sektör Komitesi: Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesinde yer alan Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektör Komitesi aracılığıyla sektörde faaliyet gösteren hizmet ihracatçılarının sorunlarına kalıcı ve etkin çözümler sunmayı hedeflemekte ve sektör firmalarının rekabetçiliğini arttırmayı amaçlayan bir komitedir Nil Tunaşar bu komitede aktif rol üstlenmektedir.

• E-İhracat Konseyi: TİM bünyesinde Nisan 2021 yılında kurulan konseyde Nil Tunaşar UTİKAD’ı temsilen görev almaktadır. Nisan ayı sonunda gerçekleştirilen e-ihracat istişare toplantısında e-ihracatın ülkemize sunduğu avantajlar, koronavirüs sürecinde dijital süreçlerin öneminden bahsedilmiş olup 10-15 yıl içerisinde 50 Milyar Dolar e-ihracat hacmine ulaşılmasının hedeflendiği, bu potansiyele sahip olunduğu değerlendirilmiştir.

• Türkiye E-ticaret Meclisi: TOOB bünyesinde kurulan Türkiye Sektör Meclisleri sektörlerin temsil itibarıyla en kapsayıcı platformlardır, bu meclislerden olan Türkiye E-ticaret Meclisi sektör sorunlarının çözümüne yönelik öneriler geliştirmek ve kamu kurumları tarafından yapılan düzenlemeye ışık tutmak amacıyla 2019 yılında kurulmuştur, Nil TUNAŞAR bu komitede UTİKAD’ı temsilen görev almaktadır.”

Türkiye’nin konumunun stratejik öneminin ve küresel bir hub olabilmesi için yapılması gerekenlerin altını çizmeye devam edeceklerini belirten Eldener “Sektörümüzün hızla dijitalleşmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve tabii ki gümrüklerimizde küresel entegrasyonun tamamlanması için fikirlerimizi ve projelerimizi kamuya iletmeyi sürdüreceğiz.” İfadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

Related Posts

Call Now Button