0

Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü “Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; “CE” Işareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ve Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında, sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adıma ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ürünlere yönelik verilen üretim girdisi muafiyet belgelerini düzenlenme ve denetleme yetkisinin il müdürlüklerinin sorumluluğunda bulunduğu anımsatıldı.

İl müdürlüklerince düzenlenen üretim girdisi muafiyet belgesinin firmalarca Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi’ne (TAREKS) yüklenmesi sonrası TAREKS sisteminde belgelerin onaylanması, gerektiğinde iptal edilmesi gibi işlemlerin 30.09.2020 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerine getirildiği, bu tarihten sonra söz konusu süreçleri kısaltmak ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla il müdürlüklerince görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş personele devredildiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button