0

Üretim Girdisi Muafiyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Genelgeler

Yazıda, ithalatı gerçekleştirilecek ürünlere ilişkin denetim Tebliğ’leri olan “CE işareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin ithalat Denetimi Tebliği ‘3 (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/9) ile “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği”nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/25) her yılın sonunda güncellenerek Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlandığı hatırlatıldı.

İlgili Tebliğler kapsamında, sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ürünlere yönelik verilen Üretim Girdisi Muafiyet Belgelerini düzenlenme ve denetleme yetkisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda bulunduğu belirtildi.

Bu bağlamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 14.04.2021 tarihinde yayımlanan, Üretim Girdisi Muafiyeti işlemlerinin uygulama usul ve esaslarını belirleyen Genelgelerin yazıya eklendiği ve ayrıca Bakanlığın web sitesi “Duyurular” kısmında da sunulmakta olduğu ifade edilerek, Gümrük Müşavirleri Derneklerinin bünyesinde faaliyet gösteren Gümrük Müşavirlikleri ile paylaşılması gerektiği vurgulandı.

İlgili Genelgeler için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button