0

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Mezunlarına Alanlarında Çalışma Hakkı

Lojistik Derneği’nin (LODER) Ticaret Bakanlığına gönderdiği yazı ve yapılan ziyaretler çerçevesinde; 21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği”nin Giriş Sınavı Başvuru Şartları ile ilgili 6.maddesinin c şıkkı aşağıdaki şekilde değiştirildi:

c) en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, ……….……, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi, uluslararası lojistik ve taşımacılık, …….. bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak

Böylece lojistik bölümü mezunlarına ticaret uzman yardımcılığı sınavına girme olanağı sağlandı. Bu konuda Ticaret Bakanlığımıza şükranlarımızı sunarız.

Fakültelerimizin “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” ile “Lojistik Yönetimi” bölümleri ve muadil bölüm mezunlarının Ticaret Bakanlığınca açılan çeşitli sınavlara başvurma hakkının verilmesi ile “Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı” yazılı sınavlarına girme ve “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri” olma imkanlarının sağlanması yönünde Derneğimize sürekli talepler iletilmekte.

Bilindiği üzere; 4458 sayılı Gümrük Kanunu 227-1 maddesi f bendine göre Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına katılma şartları arasında:
i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,
ii) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendin de belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak”
ifadesi yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavları Duyurusunda;
“Gümrük Müşavirliği sınavına katılma şartları arasında “Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak”
ifadesine yer verilmekte.

Aynı şekilde Ticaret Bakanlığının Gümrük Muayene Memuru ve Gümrük Muhafaza Memurluğu alımına ilişkin son sınav ilanında; “Muhafaza Memuru için “dört yıllık eğitim veren üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların gümrük işletme bölümünden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği olan ve YÖK onaylı yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir” denilmekte. Muayene Memuru için ise, “en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden veya YÖK onaylı ve bunlara denkliği olan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir” ifadeleri yer almakta.

Ayrıca Gümrük Yönetmeliğinin “Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi” başlıklı 576. Maddesinin (g) bendinde, “En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen dallardan lisansüstü diploma almış olmak” ifadesi yer almakta.

Üniversitelerimizin Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile Lojistik Yönetimi bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri ve Uygulamalı Bilimler Fakülteleri altında bulunuyor.

Konu ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı’nın üniversitelere gönderilen yazısında;

“02.08.2017 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu toplantısında: 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 43fb maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul’un görüşü de dikkate alınarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda yer alan Bankacılık ve Sigortacılık, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinden mezun olanların kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu sınavlarda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının başvurduğu yerlere başvurabilmelerinin uygun olduğuna karar verilmiştir.” ifadesi yer almakta.

Üniversitelerimizin “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” ve “Lojistik Yönetimi” ile muadil bölüm mezunları, lojistik alanı ile ilgili derslerin yanı sıra İktisat, İşletme, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ticaret ve Gümrük derslerini de alıyor.

Bu çerçevede; Türkiye’de yaklaşık 70 civarında olan Fakülte “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” ile “Lojistik Yönetimi” ve muadil bölüm mezunlarına, Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavlarına Girme, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olabilme hakkı ile Ticaret Bakanlığı Muhafaza ve Muayene Memuru kadro ilanlarında mezuniyet bölümü olarak hak tanınması konusunun Ticaret Bakanlığınca değerlendirilmesini talep ediyoruz.

Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ
LODER Yönetim Kurulu Başkanı

Related Posts

Call Now Button