0

Ulusal Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı

Duyuruda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yazısında, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM)’in yazısına atıfla, Ulusal Ulaştırma Ana Planı’nın değişen koşullar ve sosyo-ekonomik ortam ile beklentiler ışığında Türkiye Lojistik Master Planı ile ilgili düzenlemeleri de içine alarak kapsam genişlemesi ile güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu ve UUAP Revizyonu/Ulusal Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Hazırlanması Projesi çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Duyurunun devamında, halihazırda hazırlık çalışmaları devam eden Ulusal Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı için esas alınacak vizyon, amaç, hedef ve stratejilerinin, 11.Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı 2020 ve 2021 Yılı Programı ile uyumlu olacak ve ayrıca önceki UUAP ve TLMP projelerinde belirlenen vizyon, amaç, hedef ve stratejilerini de içerecek şekilde yüklenici tarafından hazırlandığının ifade edildiği ve söz konusu çalışma ile ilgili olarak ayrıntıları bilahare iletilecek olan bir çalıştay planlandığı bildirildiği aktarıldı.

Duyuruda son olarak, bir örneği sunulan “Vizyon, Hedef ve Stratejiler Raporu”na ilişkin görüş talep edildiği; varsa görüş ve değerlendirmelerin 24 Haziran 2021 tarihi Perşembe saat 12.00’ye kadar TİM’e iletilmek üzere GAİB Genel Sekreterliğine (sebnemkose@gaib.org.tr ) gönderilmesi gerektiği belirtildi.

İlgili Vizyon, Hedef ve Stratejiler Raporu için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button