0

Ukrayna, Ortak Transit Sistemine Katılıyor

Yazıda, Türkiye ile birlikte, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri ve Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’ın taraf olduğu, 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye (Ortak Transit Sözleşmesi), Sözleşme’nin karar alma organı olan Ortak Komite’nin aldığı karar doğrultusunda, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Ukrayna’nın da Akit Taraf olarak katılım sağlayacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla söz konusu ülkeye/ülkeden Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme kapsamında taşıma yapılacak olması halinde AB-Ukrayna sınırında NCTS’de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması gerekeceği vurgulandı.

Buna göre, varış ülkesi Ukrayna olan ortak transit beyanlarında Ukrayna’ya ilk giriş idaresinin transit idaresi olarak beyanda yer alması gerekeceği aktarıldı.

Bununla birlikte, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Akit Taraflar nezdinde yürürlüğe girecek ve Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’nin Eklerini değiştirecek olan 3/2022 sayılı Ortak Komite Kararı ile değişecek mezkur Sözleşmenin eki Bireysel ve Kapsamlı Teminata ilişkin olan Ek III İlave C1’de yer alan “Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubu” ve Ek III İlave C4’de yer alan “Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubu” örneklerinin gönderildiği ve varış ülkesi Ukrayna olan ortak transit beyanlarını kapsayacak yeni teminat mektuplarının mektup örneklerine göre düzenlenmesi gerektiği bildirildi.

Ayrıca, söz konusu değişiklikler çerçevesinde uluslararası kapsamlı teminat kullanma izni sahibi rejim hak sahiplerinin Ukrayna’ya veya Ukrayna üzerinden ortak transit rejimi kapsamında yapacakları transit işlemlerinde herhangi bir aksamaya neden olunmaması amacıyla, mevcut kullandıkları uluslararası geçerli kapsamlı teminat mektupları için ilgili bankadan teminat mektubu değişikliğini (zeyilname) onaylatıp Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sunmaları gerektiği belirtildi.

Diğer taraftan, Ukrayna’ya veya Ukrayna üzerinden transit işlemi gerçekleştirmeyecek rejim hak sahiplerinin mevcut durumlarının devamı için herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmadığı ifade edildi.

1- Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubu Örneği için tıklayınız.

2- Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubu Örneği için tıklayınız.

3- Zeyilname örneği için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button