0

Türkiye Ürün İhtisas Borsası’na ‘Dijital Dönüşüm’ Ödülü

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), işletmekte olduğu Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası’na entegre ettiği, sözleşmeli tarım üretim modeline yönelik dijital çözüm ile IDC DX Awards 2020’de dereceye girdi.

Sözleşmeli Tarım FINTECH Çözümü ile ödül alan TÜRİB, bu proje kapsamında çok sayıda kurumla işbirliğine giderek, alıcı ve satıcının işini kolaylaştırdı.

Dijital arenanın şampiyonlarının belirlendiği IDC DX Awards 2020’de yıl içinde gerçekleşen BT projeleriyle dereceye giren kurumlara ve yöneticilere ödülleri verildi.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) IDC DX Summit 2020 kapsamında dijital projelere yönelik gerçekleştirilen yarışmada “Dijital Dönüşüm” kategorisinde TÜRİB ELÜS Piyasası Sözleşmeli Tarım FINTECH Çözümü ile ödüle layık görüldü.

TÜRİB ELÜS Piyasası “Sözleşmeli Tarım FINTECH Çözümü”, sözleşmeli tarım üretim modeli ile üreticilerle ekim-dikim zamanı alım anlaşması yapan kurumsal müşterilere sunulan dijital bir çözüm. 2020 yılı Haziran ayında devreye alınan söz konusu çözüm ile lisanslı depo işletmelerinde saklanıp üreticiler adına ELÜS’e dönüştürülen ürünler TÜRİB ELÜS Piyasasında güven ve istikrar içinde sözleşme tarafı alıcı ve satıcı arasındaki işleme konu edilmekte.

Bu süreçte, hasat öncesinde alıcılar tarafından çiftçilere yapılan ayni ve/veya nakdi ödemeler, tam otomasyon dâhilinde TÜRİB’de gerçekleştirilen işlem tutarları üzerinden takas sürecinde mahsup ediliyor. Böylece, alıcıların üreticilere yapmış olduğu ön ödemelerin tahsilatındaki operasyonel riskler azaltılırken hukuki süreçlerde etkinlik sağlanıyor.

Sözleşmeli Tarım FINTECH Çözümü kapsamında, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TARIM KREDİ) üyesi kooperatiflerin alacağı sözleşmeli tarıma konu ürünlerin TÜRİB’de alım-satımına ilişkin iş birliğine gidildi.

TÜRKŞEKER ve TARIM KREDİ, çiftçilerinin ürünlerini teslim ettiği lisanslı depolar ve TÜRİB ile tam otomasyon dâhilinde sözleşmeli üretim modeli kapsamındaki alımlarını gerçekleştirirken, çiftçiye hasat öncesi yaptıkları ödemeleri işlem tutarlarından mahsup ediyorlar.

TÜRİB

2018 yılının Haziran ayında kurulan TÜRİB; lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunuyor.

TÜRİB, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi konusunda çalışırken, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuk gibi alanlarda da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer paydaşlar iş birliğini sürdürüyor.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat