0

Türkiye-Romanya 27. Dönem KEK Toplantısı Hazırlıkları Hakkında

Duyuruda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan yazıya atıfla, Türkiye-Romanya 26. Dönem karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısının 2013 yılında gerçekleştirilmiş ve ilgili Protokol’ün Romanya Başbakanı’nın 19 Eylül 2013 tarihinde ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında imzalandığı ifade edildi. 2 Ekim 2019 yılında Ankara’da yapılması planlanan Türkiye – Romanya 27. Dönem KEK Toplantısının ise Romanya’da hükümetin düşmesi nedeniyle iptal edildiği; 27. Dönem KEK Toplantısı Protokolüne ek olarak hazırlanmış olan taslak eylem planının da, anılan toplantının iptali neticesinde nihayete erdirilemediği belirtildi.

Bu kapsamda; eş Başkanlığı Cumhurbaşkan Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından deruhte edilmekte olan, Türkiye-Romanya 27. Dönem KEK Toplantısı’nın bu yılın Temmuz ayında yapılması planlandığından bahisle, 27. Dönem Türkiye-Romanya KEK Toplantısına hazırlık amacıyla, eylem planının oluşturulması ve toplantıda görüşülecek konulara ilişkin görüş ve önerilerin derlenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Yazıda devamla, hazırlıklarda faydalanılmak üzere, 2019 yılında hazırlanmış olan taslak eylem planının bir örneği ekte gönderilmekte olup, yeni planın oluşturulmasında, eylemlerin ve tarihlerin güncellenmesinin yanı sıra, bazı başlıkların eylem formatına getirilmek üzere gözden geçirilmesinin de gerekmekte olduğu bildirildi.

Related Posts

Call Now Button