0

Türkiye Menşeli Motor Bataryaları İthalatına Anti-Damping Soruşturması

Yazıda, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt ve Katar’a ihracat yapan üyelere dikkat çekilerek, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla, 27 Nisan 2021 tarihli ve Vol.31 sayılı KİK Resmi Gazetesi’nde yayımlanan açılış bildirimine göre Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, Uluslararası Ticarette Zarara Karşı Önlemler için Teknik Sekretarya Bürosu (Büro) tarafından İspanya, Türkiye ve Hindistan menşeli “motor bataryaları” (850710 GTİP) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirilerek söz konusu soruşturmanın başlatıldığına dair bildirimin İngilizce tercümesi ve Büro’nun yazısının da verildiği belirtildi.

Yazının devamında, Konsey’in yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin taleplerini soruşturma açılış bildiriminin KİK Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren 10 takvim günü içinde; soruşturmaya ilişkin hazırlayacakları görüşleri ve sunacakları belgeleri açılış bildiriminin KİK Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren 20 takvim günü içinde; soruşturma kapsamında kendilerine soru formu iletilen firmaların ise bu soru formlarını kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 40 takvim gün içerisinde Arapça veya İngilizce olarak soruşturma otoritesine sunmaları gerektiği ifade edildi.

Yazıda son olarak, Ticaret Bakanlığının “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat