0

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması İmzalandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması” yer aldı.

Anlaşma, ülkeler arasında iktisadi ilişkilerin geliştirilmesi, adil rekabet ortamı ve ticaretin sürdürülebilir büyümesi iiçn daha öngörülebilir, güvenli bir ortamın tesis edilmesini amaçlıyor. Anlaşma taraflar arasında ticarete konu olan bazı ürünlerin Gümrük Vergisinde indirimler sağlıyor.

Ürünler şu şekilde;

Anlaşma ile taraflar arasındaki ticarette tercihli menşe kuralları uygulanması konusunda mutabakat sağlandığı bildiriliyor.

Damping, Sübvansiyon ve Korunma Önlemi
Taraflar Damping ya da sübvansiyon nedeniyle ortaya çıkan zararların telafi edilmesi için milli mevzuatları ile uyumlu olarak damping ve telafi edici tedbirler uygulama hakkına sahip olabilecek. Korunma Önlemleri konusunda da taraflar anlaşma ile mutabık kalınan kurallar çerçevesinde Korunma Önlemi uygulayabilecek.

Teknik düzenleme ve Standartlar
Taraflar Teknik Düzenleme ve Standartlar konusunda ticareti engellemek veya yerli üretimi korumak için engeller oluşturacak bir yaklaşım içinde olmayacaklar.

En Çok Kayrılan Ülke
Taraflar birbirine mal ticaretinde uygulanan tüm kural, düzenleme ve usul ve esaslarla ilgili olarak başka bir ülkeye yönelik tatbik edilenden daha az elverişli koşullarda muamelede bulunmayacak. Ayrıca taraflar başka bir anlaşmada bulunmadıkça, bir tarafın otonom rejim, serbest ticaret anlaşması, tercihli ticaret anlaşması, bölgesel ticaret anlaşması, gümrük birliği anlaşması veya çok taraflı ticaret anlaşması çerçevesinde başka bir ülkeye uyguladığı tarife kotaları veya tarife tavizlerinden faydalanamayacak.

Anlaşma ekinde Tercihli menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin hususlara yer veriliyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button