0

Türkiye Azerbaycan Menşe İspat Belgesi

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, “Türkiye-Azerbaycan TTA/İmza ve Mühür Örneği Hakkında” bir yazı yayımladı.

Yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atıfla, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Antitekel ve Tüketici Piyasası Kontrolü Devlet Hizmeti’nin “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” düzenlemeye yetkili olduğu bildirildi.

Yazının devamında, Antitekel ve Tüketici Piyasası Kontrolü Devlet Hizmeti’nin adresi, mühür örneği, imzalamaya yetkili kişilerin isim ve unvanları ile imza örneklerinin iletildiği ve söz konusu mühür örneğinin Gümrük portaldaki mühür örnekleri sistemine eklendiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button