0

Türkiye-Almanya 2. Dönem JETCO Toplantısı

TOBB’dan alınan yazıda, Türkiye-Almanya II. Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısının 21 Nisan 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği bildirildi.

Söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve Mutabakat Zaptında yer almak üzere Türkiye-Almanya ticari ve ekonomik ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi notu talep edildi.

Bu itibarla, hazırlanacak Birlik görüşünde yer almak üzere, Almanya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerin en geç 15 Mart 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Birliklerine (E-posta: damla.tufan@tobb.og.tr) iletilmesi talep edildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat