0

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yer aldı.

Yönetmeliğin, ‘Trafik Ayırım Şeridinde Seyretme Güçlüğü Olan Gemiler’ başlığında yer alan 26. Maddenin 4.fıkrasında değişikliğe gidildi.

Boyları 150–200 metre ve/veya su çekimleri 10–15 metre arasında olan gemiler, boyları 200–300 metre ve/veya su çekimleri 15 metreden daha büyük olan gemiler ve boyları 300 metreden daha büyük gemilerden ‘tehlikeli yük taşıyan’ların’ İstanbul Boğazı’na kuzeyden girdiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü, güneyden girdiğinde Hamsi Burnu-Fil Burnu hattını geçene kadar aynı nitelikte başka bir gemi İstanbul Boğazı’ndan içeri, Çanakkale Boğazı’nda ise önde giden geminin Nara Burnu bölgesini terk etmesine kadar aynı nitelikte başka bir gemi Çanakkale Boğazı’ndan içeri alınmıyordu. Ancak Çanakkale Boğazı geçişi için bekleyen gemi trafiğindeki yoğunluğu ve demirleme yerlerinde oluşabilecek riskleri azaltmak amacıyla, Çanakkale TBGTH Merkezi tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, 6 deniz mili mesafeye kadar aynı nitelikte başka bir geminin Boğazdan içeri alınmaması ve bu gemiye yaklaştırılmaması şartıyla geçici süre ile trafik planlaması yapılabiliyordu.

Yapılan değişiklik ile ‘tehlikeli yük taşıyan’ ibaresi ‘Konteyner ve Ro Ro gemileri hariç olmak üzere tehlikeli yük taşıyan’ şeklinde değiştirilerek söz konusu gemilerin trafik düzeni yeniden sağlandı.

3. Çanakkale Boğazı trafik şeritleri:
(I) Çanakkale Boğazı orta hattı ve Güney çıkıştaki hattın devamı olan trafik ayırım şeridi
(a) Çanakkale Boğazı Orta Hattı:

(83) 40° 20’.331 K, 26° 38’.160 D

Olan koordinat bilgileri

(83) 40° 20’.38214 K, 26° 38’.19311 D

Olarak,

3. Çanakkale Boğazı trafik şeritleri:
(II) Çanakkale Boğazı trafik şeridi Doğu sınırı:

(101) 40° 20’.091 K, 26° 38’.630 D

Olan koordinat bilgileri

(101) 40° 20’.14459 K, 26° 38’.66505 D

Olarak,

3. Çanakkale Boğazı trafik şeritleri:
(III) Çanakkale Boğazı trafik şeridi Batı sınırı:

(104) 40° 20’.61967 K, 26° 37’.72112 D
Olarak değiştirildi.

Resmi Gazetede yer alan değişiklik için tıklayınız.

Yönetmeliğin eski hali için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button