0

Tunus Menşe Dolaşım Belgeleri Manuel Olarak Düzenlenecek

Yazıda, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 1 Mart tarihli yazısına atıfla; Tunus’a yönelik olarak düzenlenen EUR.1/EUR. MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarınca imzalanmasının talimatlandırıldığı anımsatıldı.

Konuyla ilgili olarak Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 22 Mart 2022 tarihli yazıda; Türkiye’de MEDOS üzerinde düzenlenen elektronik menşe ispat belgelerinin Tunus Gümrük İdarelerinde kabul edilmediği, bu nedenle Tunus’a ihracat yapan firmaların tercihli rejimden faydalanamadığı iletildi. Bakanlık Makamının talimatı ile Tunus’a gerçekleştirilecek tercihli ticarette kullanılacak menşe ispat belgelerinin kağıt ortamında (manuel) düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Bu itibarla, Tunus’a gerçekleştirilecek ihracatlarda kullanılacak EUR. 1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin ikinci bir bildirime kadar elektronik ortamda (MEDOS) düzenlenmemesi ve söz konusu belgelerin idarede ıslak imza ve ıslak kaşe tatbik edilmek suretiyle vize edilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button