0

Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları

Yazıda, 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının, E-Teminat mektubu olarak düzenlenmeye ve BİLGE sistemi üzerinden işleme alınmaya başlandığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, E-Teminat mektubu altyapısının transit rejiminde kullanılan kapsamlı teminat mektupları için de kullanılabilmesini teminen; Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 3 ve 4 numaralı eklerinde yer alan ortak ve ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektuplarının elektronik ortama aktarılması için teknik çalışmalara başlanıldığı iletildi.

Gelinen aşamada, anılan Tebliğin 4 numaralı ekinde yer alan ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektubunun elektronik ortamda düzenlenebilmesi için gerekli sistemsel altyapının kurulduğu ve 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla; halihazırda sertifikasyon ve entegrasyon sürecini tamamlayan 4 banka ile (Vakıf Katılım, Denizbank, Odea Bank, Nurol Yatırım Bankası) ulusal transit rejimi elektronik kapsamlı teminat mektubu pilot uygulamasının başlatılmasının öngörüldüğü belirtildi. Bununla birlikte, ilerleyen dönemlerde gerekli entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan bankaların, Gümrükler Genel Müdürlüğü kurumsal internet sitesinde (https://ggm.ticaret.gov.tr/) duyurulacağı aktarıldı.

Ayrıca, ortak transit rejimi kapsamlı teminat mektuplarının elektronik ortama alınması çalışmalarının halihazırda devam ettiği ve teknik çalışmaların tamamlanmasının beklenildiği iletildi.

Diğer taraftan, daha öncesinde kâğıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin yine kâğıt usulde devam edeceği vurgulandı.

Bu çerçevede, yapılan teknik düzenlemelerle birlikte, E-Kapsamlı teminat mektubunun düzenlenmesi, kabulü, iadesi, iptali işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin sağlandığı; E-Kapsamlı teminat mektubunun teminat gümrük idaresince kabul edilmesi ile birlikte kapsamlı teminat mektubu ile ilişkilendirilen GRN (teminat gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için sistem tarafından verilen teminat referans numarasını) numarasının otomatik olarak oluşturulması ve tanımlanan GRN numarasına NCTS yükümlü ekranından “Teminat İşlemleri>ETTN ile Teminat Sorgulama” bölümünden ETTN numarası ve vergi numarası ile ulaşılmasının mümkün olduğu bildirildi.

Related Posts

Call Now Button