0

“TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Kapsam Dışı Yazısı” Genelgesi Yayımlandı

2022/5 sayılı Genelgede, 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2022/5) uyarınca düzenlenen Kapsam Dışı Yazısı’nın Tek Pencere Sistemi’ne alınmasının uygun bulunduğu iletildi.

Bu doğrultuda, söz konusu belgenin başvurusu, düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin şu şekilde gerçekleştirileceği bildirildi:

1. 1091 kodlu TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecek.

2. Yükümlüsünce yapılan başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden incelenerek uygun bulunması halinde onaylanacak.

3. Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan başvurular için Sistem tarafından 23 haneli belge ıd oluşturulacak.

4. Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ıd) numarası/belge satır numarası (Örnek Referans No: 22545419881091000003392/1) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecek.

5. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacak.

İlgili Genelge için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button