0

TPS-Geçici İthalat İzni-SET Halindeki Eşya

Yazıda, Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen 0910 kodlu TPS-Geçici İthalat İzinlerinin başvurusunda satış miktarının “SET” seçilmesi ancak partiler halinde gümrük işlemlerinin yapılmak istenmesi durumunda düşüm yapılamadığı iletildi. Partiler halinde işlem gören “SET”in diğer bölümlerinin gümrük işlemlerinde sorunlar yaşandığından hareketle 0910 kodlu TPS-Geçici İthalat İzni işlemlerinde düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Konu ile ilgili olarak, 0910 kodlu TPS-Geçici İthalat İzni başvuruları esnasında, “Satır Özel Şartlar” alanına seçimlik olarak ” ‘Set’ halindeki eşyanın gümrük beyanname işlemleri partiler halinde yapılacak” şeklinde bir özel şartın yükümlü tarafından seçilmesi ve akabinde miktar birimi alanında “SET” biriminin seçilmesi halinde, set eşyası içeriğini oluşturan her bir eşya için başvuruda ayrı satırların bulunmasını teminen en az bir adet ek satır daha oluşturularak başvurunun tamamlanacağı ifade edildi.

Bu noktada, “Set” halinde olmakla birlikte söz konusu özel şartın seçilmediği başvurular için halihazırdaki işlemlerin yapılmaya devam edileceği iletildi.
Bu itibarla, geçici ithalat iznindeki “set”in içeriğini oluşturan her bir eşyanın GTİP’lerinin, eşyaya dair miktarın ve miktar biriminin geçici ithalat izni başvurusunda ayrı ayrı kaydedilerek izin başvurularının tamamlanması durumunda partiler halinde işlem gören eşyalara ilişkin düşümlerin sağlıklı şekilde gerçekleşmesinin mümkün olabileceği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button