0

Toplu Teminat Mektupları Yükümlülerce Sorgulanabilecek

Yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gümrük idarelerine sunulan toplu teminat mektuplarının tutar ve bakiye bilgilerinin Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama Sistemi (GET-APP) üzerinden sorgulanabilmesini teminen düzenleme yapıldığı ve 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle gerçek ortamda devreye alındığı belirtildi.

Söz konusu düzenleme ile, Ticaret Bakanlığı web sayfasındaki “e-İşlemler” bölümünde yer alan GET-APP uygulamasının “Detaylı Beyan” modülü altındaki “Toplu Teminat Sorgulama” menüsü üzerinden,

1)“Doğrudan Temsil Yetkisi”ne sahip kullanıcılar tarafından kendi ad/unvanlarına tanzimli toplu teminat mektuplarının,

2)“Dolaylı Temsil Yetkisi”ne sahip kullanıcılar tarafından ise kendileri ile temsile yetkili oldukları firma/şahıslar adına tanzimli toplu teminat mektuplarının, tutar ve bakiye bilgilerinin teminat numarası bazında sorgulanabilmesinin sağlandığı iletildi.

Related Posts

Call Now Button