0

TMO Çeltik Satışı

Duyuruda, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yazısına atıfla, Bandırma Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan 3 bin 150 ton 2020 mahsulü Yunanistan Ronaldo çeltik 3 bin 600 TL/Ton fiyatla (KDV ve manipülasyon hariç, nakliye ilave ücreti dâhildir) Bandırma Şube Müdürlüklerince kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili satılacağı ve randımana göre uygulanacak satış fiyatlarının aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanacağı ifade edildi.

– Araç bazında fiyatlandırmaya yönelik temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri, mevzuatları ve 03.09.2020 tarihli 2020 dönemi çeltik alım şartları talimatında belirtilen esas ve usullere göre yapılacak.

– Temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri TMO işyeri eksperi tarafından alıcı temsilcisinin nezaretinde yapılacak ve tutanağa bağlanacak.

– Dökme olarak stoklanan çeltiklerin satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim esasına göre yapılacak.

– Teslimat miktarı, analiz sonucu oluşacak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis hesaplarına yatırılan paranın yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip teslimata devam edilecek.

İlgili çeltik satış fiyatı tablosu için tıklayınız.

İlgili tutanak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button