0

“Ticaretin En Kolay Ve Güvenli Yapıldığı Ülke Olma Yolunda Çalışmalarımızı Kararlılıkla Sürdürüyoruz”

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2020 Kasım ayı dış ticaret rakamları değerlendirildi.

Açıklamada Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye’nin en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması”nın başarıyla devam ettiği aktarıldı. Söz konusu uygulama kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme, ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici ve izinli alıcı gibi birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet güçlerini artırmayı başaran 529 firmanın, 2020 yılı Kasım ayında toplam ihracatın yüzde 28,5’ini, toplam ithalatın ise yüzde 32,6’sını oluşturduğu ifade edildi. Ticaret Bakanlığının sunduğu kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından faydalanan firmaların toplam dış ticaret hacminin 2020 yılı Kasım ayında 11 milyar 478 milyon Dolar (4 milyar 579 milyon dolar ihracat, 6 milyar 899 milyon dolar ithalat) olarak gerçekleştiği belirtildi.

“Dış ticaretimizi milli para birimimizle gerçekleştiriyoruz”

Yerli ve milli para biriminin dış ticaretteki kullanımının artırılmaya devam ettiği belirtilerek Kasım ayında milli parayla ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği ülke sayısının 180 olduğu, aynı dönemde 109 ülkeyle ithalat işlemlerinin Türk Lirası ile gerçekleştirildiği bilgileri paylaşıldı.

2020 yılının Kasım ayında Türk Lirası ile yapılan dış ticaretin toplam 17 milyar 347 milyon TL olarak gerçekleştiği, bunun 5 milyar 600 milyon TL’lik kısmını ihracat, 11 milyar 747 milyon TL’lik kısmının da ithalat olduğu bildirildi.

Aktif firma sayısı arttı

Türkiye’de faaliyet gösteren aktif firma sayısı 2020 yılı Kasım ayı itibariyle bir önceki aya göre 7 bin 945 artışla 1 milyon 998 bin 412 olurken, limited şirketler toplam aktif firmaların yüzde 45,3’ünü oluşturdu. Ticaret Bakanlığı olarak tüketici fiyatlarındaki istikrarı sağlamak ve tüketicilere güven sağlamak için geliştirilen Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 yükseliş kaydedilerek sistemdeki bildirim sayısı 15 milyon 447 bin 384 olarak gerçekleşti.

Gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin toplam içerisindeki payı yüzde 22,94

Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı Kasım ayında 22 milyar 100 milyon TL oldu. 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin vergi gelirlerinin toplamı 655 milyar 345 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise yüzde 23,5 olarak gerçekleşti. 2020 yılında Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler toplamı ise 175 milyar 876 milyon TL oldu.

Kadınlar iş hayatına daha fazla katılım sağlıyor

Kasım ayı sonunda Türkiye’de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr sayısı işyeri sayısı 2 milyon 140 bin 241 oldu. 2020 yılının başından beri esnaf ve sanatkâr sayısında yaklaşık 190 binlik artış kaydedildi. Ticaret Bakanlığı tarafından kadınların ekonomideki yerlerinin çok daha güçlenmesi için adımlar atılmaya devam edildiği ifade edilerek, Kasım ayı sonu itibarıyla kadın esnaf ve sanatkâr sayısının 338 bin 146 olduğu, kadın esnaf sayısının son bir yılda yaklaşık 40 bin arttığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button