0

Ticaret Bakanlığı’ndan Teknolojik Aletlerin Yenilenmesine İlişkin Duyuru

Duyuruda, kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde “yenilenmiş ürün” olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliğin 22.08.2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca, “yenileme” işlemlerini yapma ve “yenilenmiş ürün” piyasaya arz etme faaliyetlerinin sadece Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen yenileme merkezleri tarafından yapılabileceği belirtildi.

Söz konusu yasal düzenlemenin amacının; kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, anılan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapmasının sağlanması olduğu iletildi.

Bu kapsamda; “yenileme merkezi” olarak faaliyette bulunmak isteyen firmaların öncelikle Türk Standardları Enstitüsü tarafından ilgili standart kapsamında TSE-HYB belgesi ile belgelendirilmekte ve ardından “Yenileme Yetki Belgesi” almak üzere Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunduğu kaydedildi. Başvuruları değerlendirilen ve Yönetmelikte belirlenen şartları sağlayan firmalara Bakanlıkça yenileme işlemlerini yapma yetkisi verildiği ve yetkilendirilen firmalara ilişkin bilgilerin Bakanlık internet sitesinde yer alan https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar adresli sayfada yayınlandığı bildirildi.

Şu ana kadar Bakanlığa ulaşan 3 firma başvurusunun değerlendirildiği ve başvuruları uygun görülen firmaların “yenileme merkezi” olarak yetkilendirildiği aktarıldı.

Diğer taraftan, çeşitli elektronik ticaret platformlarında yetkisiz şekilde “yenilenmiş ürün” satışları yapıldığının gözlendiği, Bakanlıkça yetkilendirilen yenileme merkezlerinin faaliyete geçmiş bulunduğunun, söz konusu satışların gerek Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliğe gerekse de Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğine aykırılık teşkil ettiği ifade edildi. Bu durumun aynı zamanda tüketici mağduriyetlerine de yol açtığı belirtildi.

Bu nedenle, söz konusu yetkisiz satışlar ve tanıtımların Bakanlıkça yakından takip edildiği ve aykırılık tespit edilenler hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirlenen idari yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.

Diğer taraftan tüketicilerin ileride herhangi bir hak kaybına uğramamaları için ikinci el cep telefonu ve tablet alışverişlerini Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalardan yapmalarının önem arz ettiği aktarıldı.

Related Posts

Call Now Button