0

Ticaret Bakanlığı ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı Yayımladı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yayımlandı.

Açıklamada, son yıllarda dünyada hız kazanan yeşil dönüşüm politikalarının, iklim değişikliğiyle bağlantılı politikaları uluslararası ekonomi ve ticaret gündeminin merkezine yerleştirdiği belirtilerek, AB’nin 11 Aralık 2019’da açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2050 yılında karbon-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koymasının bu politikalara ivme kazandırdığı iletildi.

Covid-19 salgınının da pekiştirdiği sürdürülebilirlik algısı ile birlikte AB’nin yeşil dönüşüm hedeflerini açıklamasının ardından, uluslararası ticaretin önde gelen aktörlerinin de benzer hedefler açıklamaya başladığı ifade edildi.

9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylem
“Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nın, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen bu değişim ve dönüşüm karşısında Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişini desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

Bu doğrultuda, ekonominin lokomotifi olan ihracatta rekabetçiliğin korunması ve geliştirilmesi, Türkiye’nin Gümrük Birliği sayesinde AB ile sağlamış olduğu bütünleşmenin derinleştirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olan AB tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişiklikler başta olmak üzere bu alandaki dönüşüme zamanlıca uyum sağlanması ve karşı karşıya kalınacak risklerin fırsata çevrilmesi amacıyla Bakanlık liderliğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği içerisinde hazırlanan Eylem Planının 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içerdiği belirtildi.

Eylem Planının, Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların Türkiye’ye çekilmesi bakımından da büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı anımsatılarak, Eylem Planı kapsamında yer alan hedef ve faaliyetlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu kapsamında kamu, özel sektör ve ilgili tüm paydaşlar ile etkin bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat