0

Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotası ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/50) yer aldı.

Tebliğ ile tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının tahsisi ve kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile tıbbi sülüğün ihracatına yönelik CITES Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmesi amaçlanıyor.

İhracat Kota Miktarı
Tıbbi sülüğün yıllık ihracat kota miktarı, TÜBİTAK ve Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle belirleniyor ve Genel Müdürlük internet adresinde ilan ediliyor. Yıllık ihracat kota miktarı ilan edilmeyen sülük türlerinin ticari amaçlı ihracatına izin verilmiyor.

Başvuru
Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, her yıl Aralık ayı içerisinde bir sonraki yılın ihracat kotası için Genel Müdürlüğe şahsen veya KEP adresi ile başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Tahsis Edilen Kotanın Kullanım Esasları
Tıbbi sülük toplanması ve özel ürün menşe belgesi düzenlenmesi 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)’deki esaslara göre yapılıyor.

Satış bildirimi düzenlemesine için ise uyulması gereken esaslar şu şekilde;
– SUBİS’te kaydı olmayan firmalar için önce il müdürlüklerince kayıt işlemi yapılması,
– Tıbbi sülük ihracatı yapmak isteyen firmalar tarafından, kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreler kullanılarak, satın almış oldukları ürünler için SUBİS’te satış bildirimi düzenlenmesi,
– Her bir özel ürün menşe belgesindeki tıbbi sülük için ayrı bir satış bildirimi düzenlenmesi

Gerekiyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.
[bn_14_3]

Related Posts

Call Now Button