0

Tıbbi Sülük İhracat Kotası Belirlendi

28 Kasım Cumartesi yayınlanan Resmi Gazetede Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/38) yer aldı.

Tebliğ ile doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleniyor.

Tebliğ, doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması amacıyla yapılan iş ve işlemlere ilişkin uygulamaları kapsıyor. Yetiştiricilik yoluyla elde edilen tıbbi sülüklerin ihracatı, bu Tebliğ kapsamında değerlendirilmiyor.

İhracat Kota Miktarı
Tıbbi sülüğün 2021 yılı için geçerli ihracat kota miktarı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu şu şekilde;

Başvuru
Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe ihracat kotası için başvuruda bulunmaları gerekiyor.

İhracat Kotası Müracaatlarında İstenen Belgeler
İhracat kotası başvurularında istenen belgeler ise şu şekilde;
– Tıbbi Sülük İhracat Kotası Talep Dilekçesi.
– Su ürünleri ile ilgili ihracatçı birliklerine kayıtlı olduğuna dair belge
– Bir önceki yılda gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin sureti. (Kota için ilk defa müracaat edenlerden istenmeyecek.)

İhracat Kotasının Dağıtımı
İhracat kotasının firmalara dağıtımında esas alınan kriterler şu şekilde;

– Firmanın ihracat kotası aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
Firma Kotası = (Firmanın toplam puanı/Firmaların puanları toplamı) X Yıllık kota miktarı
– Firmalara tahsis edilen ihraç kotaları tahsis edildiği yıl için geçerli olup bir sonraki yıla ve üçüncü şahıslara devredilemeyecek.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button