0

Tencere, Tava ve Çaydanlık Kapaklarına NGGS Açıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/21) yer aldı.

Tebliğ ile yerli üretici tarafından Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti ve Hong Kong menşeli 7010.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Mevcut Önlem
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/22) ile ÇHC menşeli “yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları” için 0,91 ABD doları/kg tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştu.

Önlemin yürürlük süresi, yürütülen NGGS neticesinde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/12) ile uzatılmıştı. Aynı Tebliğ kapsamında ayrıca, bahse konu ürünün Endonezya ve Hong Kong menşeli olanlarında, Endonezya için 0,14 ABD doları/kg ile 0,50 ABD doları/kg arasında değişen tutarlarda; Hong Kong için ise 0,91 ABD doları/kg tutarında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştu.

Önlemlerin yürürlük süresi, yürütülen NGGS neticesinde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/10) ile uzatılmıştı.

Karar
Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığı, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC, Endonezya ve Hong Kong menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak bir NGGS açılmasına karar verildi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button