0

Teminat Değişikliği, İptali ve İadesi İşlemleri

Yazıda, Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan, teminat değişikliği talepleri kapsamında alacağı karşılar tutarda yeni teminat verilmiş olmasına rağmen beyannamenin statüsü ile ilgili mevcut kontroller nedeniyle daha önce verilmiş olan teminat mektubunun iade edilemediği, redrese yapılarak teminatın boşa çıkarılması suretiyle işlem gerçekleştirildiği ve bu şekilde işlem yapılmasının uygulamada sıkıntılara yol açtığının anlaşıldığı ifade edildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirmeler neticesinde, teminat değişikliği işlemleri ile ilgili olarak; teminatlı vergi alacağı tutarını karşılar durumda “onaylanmış” ya da “ödenmiş” konumda teminat tahakkuk tutarı bulunan beyannamelerin teminat kayıtları için teminat ekranındaki iptal sekmesinin aktif hale getirildiği belirtildi. (Söz konusu koşulun sağlanmadığı durumlarda iptal sekmesi kapatılıyor). Bu şekilde iptal edilen teminat tahakkuklarına bağlı bireysel elektronik teminatların iadesi için beyanname statüsü koşulunun kaldırıldığı ve bu işlem için redrese yapılmasına gerek bulunmadığı bildirildi.

Bunun yanında, beyannamelere her aşamada yeni teminat kaydı eklenmesi ve onaylanmasının mümkün hale getirildiği aktarıldı.

Diğer taraftan; BİLGE sisteminde “kapatılabilir” ve “fiili ithalatı tamamlanmış” statüde bulunan beyannamelerde “onaylanmış statüde” yeni bir teminat mektubunun varlığı şartıyla “ödenmiş statüde” olan teminatın iptal edilebilmesi yönünde düzenleme yapıldığına dikkat çekildi.

Related Posts

Call Now Button