0

Teleprojektör Cihazın Sınıflandırması

Yazıda, Ticaret Başmüfettişi tarafından düzenlenen 01.12.2021 tarihli, 052-B/41 ve 052-B/42 sayılı Cevaplı Raporlarda; Xiaomi marka Mi Laser Projektör 150″ White EU ve Mi Smart Compact ticari tanımlı eşyanın 8528.62.00.00.00 GTİP’inden beyan edildiği ancak bir televizyon ayarlayıcısı içeriyorlarsa televizyon alıcı cihazı olarak kabul edileceği, bu özellikteki projektörlerin 8528.72.10.00.00 GTİP’inde yer alan teleprojektör olarak tanımlandığı, Xiaomi’nin projektörlerine benzeyen özellikler taşıyan Samsung marka bir projektörün 8528.72.10.00.00 GTİP’inde yer alması gerektiği yönünde TR340000210082 sayılı bir BTB’nin mevcut olduğu, markanın resmi Türkiye temsilcisi/distribütörünün ithalatları incelendiğinde de ithal edilen projektörlerin 8528.72.10.00.00 GTİP’inden beyan edildiği, distribütör firmadan yazısından hareketle ithal edilen eşyaların 8528.62.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılmasının mümkün olmadığı, 8528.72.10.00.00 GTİP’inde sınıflandırılması gerektiğine yer verildi.

Gümrükler Genel Müdürlüğünce konuya ilişkin yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu raporlarda bahsi geçen TR340000210082 referans numaralı BTB konusu Samsung marka SP-LSP7TFA model ticari tanımlı eşyanın dahili tunere sahip televizyon yayınlarını alabilen projektör cihazı olduğu, 8528.72 tarife alt pozisyonunda bir kabin içerisinde TV yayın alıcısı bulunan ekranlı cihazların veya bir perde üzerine yansıtarak çalışan cihazların bulunması gerektiğinin anlaşıldığı belirtildi. BTB’ye konu eşyanın da perde ekipmanı ile birlikte olması halinde 8528.72 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılabileceği sonucuna ulaşıldığından anılan BTB’nin, Gümrük Genel Tebliğinin (Tarife) (Seri No:14) 18 inci maddesi çerçevesinde 8 Mart 2022 tarihinde iptaline ve BTB konusu eşyanın 8528.71 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerektiğine karar verildiği belirtildi.

Bu itibarla, 8528.72 tarife alt pozisyonunda bir ekrana sahip ve TV yayınlarını gösterebilen günlük yaşamda da televizyon olarak adlandırılan cihazların yer aldığı, anılan raporlar konusu eşyanın şeklen ve esasen bir projektör görünümünde olduğu, çeşitli kaynaklardan alabildiği görüntüyü yansıtma mantığı ile çalıştığı ve bu manada sadece televizyon alıcı cihaz olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığından ilgili eşyaların 8528.69 pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button