0

Tek Pencere Sisteminde Hariçte İşleme İzni Onay İşlemleri

Yazıda, 2018/11 sayılı Genelge uyarınca Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden gerçekleştirilen hariçte işleme izin başvuruları ve başvuru değerlendirme işlemleri ile ilgili olarak gümrük idarelerindeki iş yoğunluğu ve izin değerlendirilmesinde memur ve müdür yardımcısı olmak üzere birden fazla aşamada işlemin yapılıyor olması nedeniyle yavaşlık yaşanabildiği aktarıldı.

Bu sebeple, söz konusu Genelge uyarınca TPS üzerinde elektronik olarak işlemleri gerçekleştirilmeye başlanılan ticari tamir amaçlı hariçte işleme izinlerinde işlem süreçlerinin hızlandırılabilmesini teminen, hali hazırda uygulanmakta olan izin başvurusunun öncelikle ilgili memur tarafından kontrolü sonrasında müdür yardımcısı tarafından onaylanması şeklindeki işlem süreçlerinin gümrük idare amirince yetkilendirilecek tek memur tarafından yapılarak tamamlanması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button