0

TCMB: Kripto Paraların Mağduriyet Yaratma İhtimali Var

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), ödemeler alanına ilişkin basın duyurusu yayımlayarak kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönelik düzenleme çalışmasının tamamlandığını duyurdu.

Basın duyurusunda; kripto varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmadığı, merkezi bir muhatabının bulunmadığı ve piyasa değerlerinin aşırı oynaklık gösterdiği belirtilerek; kripto varlıkların anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırdığı vurgulandı.

Duyurunun devamında son dönemde kripto varlıkların ödemeler alanında kullanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin gözlemlendiği ifade edilerek, “bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir” denildi.

Bu kapsamda, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda yer alan yetkiler çerçevesinde “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” in yürürlüğe konulduğu bildirildi.

İlgili Resmi Gazete haberimiz için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button