0

Taşımacılık Personeli Uluslararası Sertifikası

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) AB taşımalarında kullanılabilecek “Taşımacılık Personeli Uluslararası Sertifikası” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda; Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 28 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan ve Mart ayında yayınlanmış olan “Yeşil Hatlar” tebliğinde güncellemeler sağlayan yeni Tebliğ ile AB Üye Devletlerinin “taşımacılık personelinin hareketliliğini ve sınırlar arasından geçişlerinin ek kontrollerle engellenmemesini sağlama” yükümlülüklerinin bir kez daha teyit edildiği ifade edildi.

“Taşımacılık Personeli Uluslararası Sertifikası”nın (Certificate for International Transport Workers), taşıma türü fark etmeksizin, sınırlar arasında taşıma gerçekleştiren kişilerin, AB sınırlarından geçişlerini kolaylaştırıcı bir doküman olarak resmen kabulünün sağlanması amaçlı olarak AB Komisyonu’nun yoğun girişimlerinin devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, bahse konu sertifikanın Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin sınır kapılarında görev yapan sınır personeline yönelik talimatlar içeren “Sınır Personeli Uygulama El Kitabı”nın 40 no.lu ekinde yayınlanması, böylece sınır personelinin dikkatine sunulmasının sağlandığı ifade edildi.

Sektör firmaları tarafından, özellikle pandemi krizi döneminde AB ülkelerine yönelik taşımalarda sürücülerinin “firmaları tarafından taşıma yapmakla görevlendirildiklerini kanıtlamak” için faydalanıldığı belirtilen “Taşımacılık Personeli Uluslararası Sertifikasının, pandemi süresince “Yeşil Hat – Hızlı Sınır Geçişi” kapsamında salgınla ilgili ek kısıtlamalara/kontrollere tabi olmamaları için Avrupa Birliği ülkelerine yönelik taşıma yapan profesyonel sürücüler adına, firmaları tarafından;

• 2 sayfa olarak kullanılması,
• 2. Sayfada;
     – sürücünün adı-soyadı (name and surname)
     – sürücünün doğum tarihi (birth date)
     – sürücünün ikamet ettiği ülke/şehir (residence)
bilgilerinin doldurulması,

• faaliyet kolu seçeneklerinden “a driver of heavy goods vehicle HGV” işaretlenmesi,
• tarih ve yer belirtilmesi ( Place and Date),
• firma/kurum yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelendikten sonra sürücüye verilmesi ve tüm taşıma esnasında bu belgenin sürücü beraberinde bulundurulmasının sağlanması tavsiye edildi.

AB Komisyonu tarafından yayınlanan “Taşımacılık Personeli Uluslararası Sertifikası” şablonu için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button