0

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atıfla; Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik Ticaret Bakanlığınca uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin; Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçileceği bildirildi.

Yazıda devamla; Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı’nın Uygulama Usul ve Esasları İle Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge hükümleri çerçevesinde 01/01/2021 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren yapılacak tüm başvuruların sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden alınacağı ve bu tarihten itibaren KEP üzerinden müracaatın kesinlikle kabul edilmeyeceği belirtildi.

Destek Yönetim Sistemine ilişkin detaylı bilgi ve başvuru evrakları Bakanlık internet sitesinde https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys adresinde yer almakta.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat