0

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Ürünler Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

Tebliğ ile Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin Ek-1’inde yer alan listenin (2) numaralı dipnotunda yer alan ‘Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen veteriner kontrollerine tabi ürünlerin transit işlemlerinde resmi kontrolleri gerçekleştirmeye yetkilidir’ ibaresinde değişikliğe gidildi.

Yapılan değişiklikle Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü demiryolu ile gelen veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ‘ülkeye giriş’ işlemlerinde resmi kontrolleri gerçekleştirmeye yetkili kılındı.

Bununla birlikte aynı Tebliğin Ek-3’ünde bulunan Zirai karantina kontrollerine tabi odun, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyallerinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin gerçekleştirildiği Gümrük İdarelerine ‘Artvin Hopa Gümrük Müdürlüğü’ eklendi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat