0

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesine Ekleme Yapıldı

Ticaret Bakanlığından alınan bilgiye göre  2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesine yeni bir Geçici Madde eklendi.

Yeni eklenen Geçici 6. Maddeye göre; Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 30/06/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilecek.

Related Posts

Call Now Button