0

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, “Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esasların, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlendiği ifade edildi.

Bu çerçevede, anılan Genelge’ye aşağıdaki Geçici 6’ncı maddenin eklendiği bildirildi.

“GEÇİCİ MADDE 6 – (22/03/2021) (1)İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 30/06/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir.”
Diğer taraftan, söz konusu değişikliklerin dercedildiği Genelge metnine, Bakanlık internet sitesinin İhracat – Mevzuat – Dahilde İşleme Rejimi bölümünden ulaşılabileceği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button