0

Tarım Ürünleri DİR Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Yazıda, İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nde yer alan Geçici 4′ üncü ve Geçici 6’ncı maddeler hakkındaki keyfiyet çerçevesinde anılan maddeler kapsamındaki uygulamanın 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Ayrıca, söz konusu Genelge’de çeşitli değişiklikler yapıldığı iletildi.

Genelge metninin derç edilmiş haline Ticaret Bakanlığı internet sitesinin “İhracat Mevzuatı” bölümünden (https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi) ulaşılabileceği aktarıldı.

İlgili yazı için tıklayınız.

İlgili Genelge için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button