0

TAREKS Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tekstil işletmeleri sektörü ve sektörde faaliyet gösteren tüm ithalatçıları yakından ilgilendiren 2021/18 Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe giriyor.

Pandemi koşulları ve yılsonunda daha da artan iş yükü dikkate alındığında, Tekstil sektöründe faaliyet gösteren ithalatçıların ilgili Tebliğ yürürlüğe girmeden, TAREKS sistemine kayıt yaptırmaları ve yetkili kullanıcı işlemlerini tamamlamaları olası aksaklıkların minimuma inmesi için önemli. 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği kapsamında yapılan TAREKS sistemi kayıtları sırasında takip edilmesi gereken adımları ve dikkat edilmesi gereken hususları sizler için derledik.

TAREKS Kayıt İşlemleri için hangi adımlar takip edilmeli?

TAREKS üzerinden işlem ihracatçı, İthalatçı firmalar için işlem gerçekleştirebilmek için öncelikle elektronik imza sertifikası bulunması gerekiyor. Elektronik imza sertifikası, Elektronik imza sağlayıcı firmalardan temin edebiliyor.

Elektronik imza sertifikası alındıktan sonraki adımda; Ticaret Bakanlığının web adresinde (www.ticaret.gov.tr) E-İMZA Uygulamalarına girerek “Firma tanımlama” seçilir.

Firma İşlemleri seçildikten sonra vergi no tanımlanarak diğer bilgiler sisteme girilir. İstenilen firma bilgileri girilerek kaydedilip e-imza ile imzalanır.

Firma onaylandıktan sonra güncelleme işlemleri ancak TAREKS üzerinden yapılabilmekte. Bu aşamadan sonra; e-imza uygulamaları menüsüne dönülerek ( http://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm ) e-imza sahibi kişi için yetkilendirme başvurusu yapılır.

İşlem tamamlandıktan sonra TAREKS Projesi seçilir. İlgili alanlara firmayı sistemde temsil edecek olan yetkili kullanıcı bilgileri girildikten sonra devam edilerek e-imza ile imzalanır.

Yetkili Kullanıcı için örneği http://basvuru.dtm.gov.tr/yetkiBasvuru/giris.jsp adresinde bulunan Taahhütname doldurularak noter onayı yapılır.

Kayıt İşlemlerinde Nelere Dikkat Edilmeli?

– Firma tanımlama ve yetkilendirme başvurularında Firmanın ismi ticaret sicil gazetesindeki isim ile birebir aynı olması kısaltma veya uzatmaya yer verilmemesi,
– Firma yetkilisi ismin ticaret sicil gazetesindeki ve imza sirküsündeki kişi ile aynı olması,
– Temsilci kişi isminin taahhütnamede adı verilen kişi ile aynı olması unvanının kişinin kendi unvanı olması ( Gümrük Müşaviri, Şirket Çalışanı, Şirket Sahibi vb)
– Firma adresi bilgilerinin sicil gazetesi ile birebir aynı olması
– Firma iletişim ve temsilci iletişim bilgilerinin güncel olması.
– Taahhütnamenin dışarıda hazırlanarak notere götürülmesi durumunda şablonun değiştirilmemesi ilk kısmındaki kaşe ve imza yerlerinin değiştirilmemesi, noterde hazırlanan belgelerde ise şirket unvanı ile taahhüt başlangıç ve bitiş tarihlerine dikkat edilmesi

Bir dilekçe ekinde ;
• İmza Sirküleri: Ana sözleşmede firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,
• Ticaret Sicili Gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı ya da noter veya Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Sicil Memurluklarından tasdikli örneği (kuruluş ve varsa ana sözleşme değişiklikleri ile son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin her biri),
• Taahhütname: Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanarak Bakanlık web sayfasında “E-İmza Uygulamaları” bölümünde veya aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterde her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenecek olan taahhütnamenin aslı ;

Ticaret Denetmenleri Şube/ Servisliklerine sunulur.

İlgili dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button