0

TAREKS İçin İbraz Edilecek Test Raporları Konşimento Tarihinden Önce Düzenlenecek

Yazıda, 4 Ağustos 2022 tarihli yazıya atıfla; Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülen ithalat denetimlerinde firmalar tarafından ibraz edilen test raporlarının yalnızca konşimento tarihinden önce düzenlenmiş olanlarının kabul edilmesi, ithal edilmek istenen ürünün üreticisi tarafından üretim süreci sonunda spesifik olarak o ürünle ilgili mevzuata uygun ve güvenli olduğunun test edildiğinin teyit edilmesi açısından önem arz ettiği belirtilerek, buna ek olarak numune alma işlemlerinin yalnızca ilgili Ticaret Denetmeni tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin aktarıldığı ifade edildi.
Bu minvalde 2022/12 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği uyarınca firma temsilcileri tarafından gümrüklü alanda ürünlerden numune alınması suretiyle teste gönderilmesi ve başvuruların mezkur test raporuna binaen sonuçlandırılması uygulamasına firmaların ani değişiklikten kaynaklanan bir mağduriyet yaşamamalarını teminen halihazırda yürütülen uygulamaya 31 Ekim 2022 tarihine kadar süre verildiği belirtildi.

Buna ek olarak, 12 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği dışında kalan ÜGD Tebliğleri kapsamında gerçekleştirilen fiili denetimlerde konşimento tarihinden sonra düzenlenmiş test raporu ve firmalar tarafından ürünlerden numune alınarak test edilmesinin kabul edilmediği aktarıldı.

Bu çerçevede, yukarıda geçen tarih itibariyle diğer ÜGD Tebliğlerinde olduğu gibi 2022/12 sayılı ÜGD Tebliği uyarınca gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde, konşimento tarihinden önce düzenlenmiş test raporunun sunulması ve numunelerin yalnızca ilgili Ticaret Denetmeni tarafından alınması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button