0

Tahakkukta Zaman Aşımı

Yazıda, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Gümrük Vergilerinin Tahakkuku Tebliği ve Ödenmesi başlıklı bölümün 197. Madde 2. Fıkrasında “Yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen veya 1 inci fıkrada belirtilen şekilde tebliğ edilemeyen gümrük vergilerine ilişkin tebligatı gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde yapılır. Şu kadarki gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zaman aşımını durdurur” denilerek düzenleme yapıldığı anımsatıldı.

Yazıda devamla, dernek üyelerinin taleplerine atıfla; geçmişe dönük denetlemelerde kanuni düzenlemede belirtilen, üç yıl zaman aşımı süresine bakılmadan, zaman aşımı süresini durduran herhangi bir dava olmamasına rağmen Gümrük İdarelerinin ceza tahakkuku yaparak ihtilaf yarattıkları ifade edildi. Devlet alacağının zamanında tahsili ne kadar önemliyse, kişinin hak ve menfaatlerinin de o kadar önemsenmesi gerektiği aktarıldı.

Bu nedenle, geçmişe dönük denetlemelerde hiç alınmadığı ya da noksan alındığı belirlenen durumlarda; 26.08.2021 tarihli ve 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar madde 1 inde başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin bir ay uzatılmış olması, bu sürenin 30.09.2021 tarihinde dolacak olması nedeniyle söz konusu süre ve Gümrük Kanunun 197. Maddesinin 2. fıkrasında belirtilen üç yıllık zaman aşımı sürelerinin gümrük idarelerince dikkate alınmasının doğru ve yerinde bir karar olacağı vurgulanarak, değerlendirmelerine sunuldu.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat