0

Süresi Sona Erecek Olan Anti-Damping Vergileri

10 Temmuz 2021 CUMARTESİ günü Resmi Gazete İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/39) yer aldı.

Tebliğ 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2021 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2022 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsıyor.

Yürürlük Süresi Sona Eren Dampinge Karşı Önlemler

Yürürlük Süresi Sona Erecek Dampinge Karşı Önlemler

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button