0

Süresi Dolacak Dampinge Karşı Önlemlere İlişkin NGG Uyarısı Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/5) yer aldı.

Tebliğde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin listesi bulunuyor.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkıyor.

Yerli üretim dalının zarar görmemesi ve ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi açısından, önlemlerin devamının sağlana bilmesi için önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşlar tarafından ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları bulunuyor. Yapılacak başvurunun ilgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri gerekiyor.

Nihai Gözden Geçirme (NGG) Soruşturması Başvurusu
Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebiliyor.

Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın KEP adresine gönderilmesi gerekiyor.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

Yürürlük Süresi 2021 yılının ikinci yarısında sona erecek damping karşı önlemleri bulunduğu listeyi içeren
Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button