0

Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi Avrupa Yeşil Mutabakatı

Yazıda, Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla, Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifine yönelik olarak AB nezdinde çalışmaların sürmekte olduğu ve 2021 yılının son çeyreğinde mevzuat taslağının Komisyon tarafından bildirileceği belirtildi.

Söz konusu inisiyatif ile elektronik ve bilişim teknolojileri, tekstil ve mobilya gibi değer zincirine dayalı ürünler ile çelik, çimento ve kimyasallar gibi yüksek etkili ara malların hedeflenmekte olduğunun belirtildiği aktarıldı.

İnisiyatif çerçevesinde; Eko-tasarım (Eco-design) Direktifi’nin enerji ürünleri harici ürünlere genişletilmesinin hedeflenmekte olduğu, tamamlayıcı mevzuat önerilerinin sunulmasının planlanmakta olduğu ve “sürdürülebilirlik ilkeleri” ile diğer düzenleme/uygulamaların tesis edilmesinin öngörülmekte olduğu ifade edildi.

Yazıda son olarak, Avrupa Komisyonu tarafından sürdürülebilir ürün inisiyatifinin hayata geçirilmesine ilişkin yürütülen mevzuat hazırlık çalışmaları kapsamında bir kamu istişare süreci başlatıldığı bildirilerek, örneğine de yer verilen ve https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-produc%20ts-initiative/public-consultation_en bağlantı adresinden erişim sağlanabilen anketin 9 Haziran 2021 tarihine kadar, katkı sağlamak isteyen sektörel birlik/dernek/paydaşlar tarafından doldurulmasının talep edildiği bildirildi.

İlgili anket formu için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button