0

Stajyerlerin Yerleşim Yeri Adresleri

Yazıda, Gümrük Yönetmeliğinin 564/2 inci maddesinin; “Gümrük müşavirlerinin çalışma yeri, gümrük işleri nedeniyle kendilerine yapılacak tebligat için yerleşim yeri ve bu merkezin bulunduğu gümrüğün bağlı olduğu Başmüdürlük veya Başmüdürlük bulunmayan yerlerde müdürlük bölgesi için devamlı iş çevresi sayılır” hükmünü içerdiği anımsatılarak, Bölge Müdürlüklerinin Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerlerin tüm faaliyetlerini mevzuat çerçevesinde takip ve kontrol edebilmeleri için Gümrük Müşavirleri Bilgi Sistemi oluşturularak uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

Uygulama üzerinden sağlanan kontrollerde; Stajyerlerin işe başlama bildirimleri onaylanırken mutlaka ikametlerinin maiyetinde çalıştıkları Gümrük Müşavirleri ile aynı bölgede ve şirket merkezinin bulunduğu ilde olması gerektiği, aksi halde yapılan bildirimlerin reddedilerek dosyaların iade edilebildiği ve gerekçe olarak ise kişinin ikametgâh ve çalışma merkezinin farklı illerde olması gösterildiği iletildi.

Yazıda devamla, gerek Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde, ne de bu konuda düzenlenen Genelgelerde Gümrük Müşavir Yardımcılığı Stajyerlerinin maiyetinde çalıştıkları Gümrük Müşavirleri ve şirket merkezinin bulunduğu ilde ikamet etme zorunluluğunu getiren bir hüküm bulunmadığı belirtildi. Böyle bir zorunluluk koyulmasının Anayasal hükümler gereğince adil olmayacağının düşünüldüğü aktarıldı.

Bu sebeple, Gümrük Müşavir Yardımcısı olabilmek için çalışan ve stajyer olabilme şartlarına haiz kişilerin yerleşim yeri adreslerinin, şirket merkezinin bulunduğu ilde ve maiyetlerinde çalıştıkları Gümrük Müşavirleri ile aynı ilde kayıtlı olmaları gerektiği yönündeki hükmün gözden geçirilmesi veya ilgili hükmün Gümrük Müşavirleri Derneklerinin sorumluluk alanlarını içeren bölgeleri kapsayacak şekilde genişletilerek yeniden düzenlenmesi halinde hem mağduriyetlerin hem de sanal ikametlere girişimin önleneceği vurgulandı.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button